Sedmnáctého března začíná na irských ostrovech opravdové šílenství. Den se totiž nese v duchu svatého Patrika, jenž je patronem této malebné ostrovní země.  Tento den je pro irské obyvatelstvo stejně důležitý, jako halloween pro Američany.
Symboly tohoto svátku
Nenechte se ale mýlit. Na zelený svátek můžete narazit také ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, a dnes už také v řadě Evropských států. Zde ovšem nemá postavení státního svátku, jak je tomu právě v Irsku.
I když se to tak může na první pohled jevit Patrik „čistokrevným” Irem nebyl. Narodil se římským rodičům ve Skotsku nebo ve Walesu. Osud Patrika nebyl vůbec jednoduchý. Ve svém mládí se totiž dostal do zajetí pirátů, jež jej odvedli právě na tento ostrov.
Den svatého Patrika
Zde se nějakou dobu živil jako pasáček ovcí, než tedy uprchl do Velké Británie nebo Francie, kde se začal věnovat církevnímu životu a zasvětli mu svůj život. V mém vyprávění si můžete všimnout spousty informací, které nejsou příliš objasněny (jak je tomu například u místa narození nebo místa studia v klášteře). Je tomu hlavně kvůli velké spoustě pověr, které kolují a každý si ji upravil tak, jak nejvíce lahodila jeho uchu. Vraťme se však zpět za mladým Patrikem do minulosti. Jeho životním posláním se tedy stalo šíření křesťanské víry.
Zelené pivo
Tuto svou činnost se rozhodl provozovat právě tam, kde strávil své dětství pasením ovcí. Irové si jej váží hlavně proto, že založil první kláštery a školy, které se výrazně podílely na rozvoji vzdělanosti, šířil křesťanskou víru mezi chudými lidmi takovým způsobem, kterému tato společenská vrstva spolehlivě rozuměla, prováděl křty a zasloužil se o to, že se víra rozšířila po celém ostrově.
Další otázkou, která vám jistě vytanula na mysli je, proč svátek připadá zrovna na 17. března. Odpověď je jednoduchá! Zrovna v tento den totiž podle pověsti Patrik zemřel. Postupem času se stal patronem země a stejně známým je i zelený trojlístek údajně představující svatou trojici, tedy Otce, Syna a Ducha svatého, kteří představují základní pilíře křesťanské víry. Každým rokem se vydávají davy věřících na místa, kde pobýval, aby mu vyjádřili svou náklonnost a vděk za jeho činy.
Jak už bylo zmíněno, v tento den celé Irsko přechází do bláznivé euforie a vše se zahaluje do pláště zelené barvy. Lidé se veselí, setkávají se se svými známými a rodinou, barví své obličeje na zeleno, při bujarých oslavách popíjejí zelené pivo a konzumují jídlo v této barvě. Pochutnat si tak můžete na těstovinách, pistáciové zmrzlině nebo špenátu. Nesmí chybět ani bláznivé kostýmy skřítků. V ulicích probíhají festivaly. Skvělou atmosféru doplňuje tradiční hudba a irské tance, které napomáhají k celkovému uvolnění.