Vzdělání je nesmírně důležité nejen pro budoucí život jedince, ale především pro jeho celkový rozvoj, postavení ve společnosti, vnímání světa, okolností a událostí, které ho během života postihnou. Vzdělávání se neznamená pouze navštěvovat konkrétní instituci a proces učení rozhodně dokončením školní docházky nekončí. Člověk se vzdělává celý život, obohacuje se o nové zkušenosti, poznatky, vjemy a pocity a následně je uplatňuje v rámci své každodenní existence.
rozhovor přítelkyň
·         Cestování je rozhodně jednou z aktivit, která vás obohatí o životní zkušenosti jako nic jiného. Na cestách se naučíte věci, které vám ve škole nikdo neřekl. Seznámíte se s hodnotami různých lidí, poznáte jiné kultury a také sebe sami. Uvědomíte si vaše priority, hodnoty a během několika cest můžete mentálně vyspět až o několik let.
plnicí pero
·         Buďte zvídaví, ověřujte si informace a nespoléhejte pouze jen na jeden zdroj informací. Pokud během dne narazíte na téma, které vás zajímá, najděte si večer alespoň pár minut k rozšíření vašich obzorů procházením souvislostí v knihách či na internetu.
·         Naslouchejte druhým. Někdy se toho můžete naučit nejvíc od vašich přátel, rodinných příslušníku nebo i náhodných lidí, se kterými během života přichází do styku. Dejte jim prostor vyjádřit svůj názor a následně si ho sami zpracujte.
·         Čtěte. Četba rozšiřuje vaši slovní zásobu a všeobecný přehled. Také posiluje vaši představivost, kreativní myšlení a trpělivost. Knihy zaměřené na osobní rozvoj jsou rozhodně skvělým prostředkem ke vzdělávání se, ale i čtení běžné fikce má blahodárné účinky na vaše myšlenkové pochody.
otevřené učebnice
·         Pište. Ne každý může psaní považovat za zábavné, především v dnešní době počítačů a mobilních telefonů. Najít si ale chvíli na sepsání pár myšlenek a nápadů na papír je skvělé pro vyčištění si hlavy, uspořádání si nových poznatků a plánů, ale také pomáhá k rozvoji svolní zásoby a aktivně zaměstnává vaši mysl.