Co je slam poetry? Pochází ze slova poezie a ano, je to jakási poezie, a slam, což znamená v překladu bouchnout, praštit. Je to tedy poezie, která ve vás má cosi probudit. Ovšem zas tak zdaleka to poezie není. Proč si jít vyzkoušet tento zážitek? Věřte, že jakmile vás to chytne jednou, již se toho nepustíte.
            Slam poetry je těžké popsat. A právě proto jej musíte vyzkoušet. Sami slameři, což jsou ti, kteří tento druh kultury vytváří, nedokáží přesně definovat, co to je. Jistým způsobem se jedná o poezii, ale v případě využívání veršů a rýmů. Samotná poezie a její hloubka však většinou padá stranou.
živé vystoupení
            Slam má za úkol vyvolat dojem v lidech. Často proto vyvolávají smích. Slameři využívají každodenních problémů a zároveň i současných kupříkladu politických problémů (do kterých se však pouštějí pouze občas, jelikož chtějí, aby slam byl pro všechny, tudíž i pro ty, které politika nezajímá), aby tím satiricky podali svůj pohled.
            Výhoda výstupu je ta, že je interaktivní. Proto, pokud chcete, můžete se zapojit. Pokud se zrovna slameři nekvalifikují do finále, je soutěž rozdělena na dvě kola. V každém hodnotí někdo jiný, proto když se přihlásíte, můžete taktéž hodnotit. Hodnotící škála je 0-10.
            Pokud si myslíte, že zvládáte sami pobavit publikum oslovit je a věříte si, sami můžete složit text a přidat se k slamerům. Většinu času se moderátorem stává tzv. Dr. Filipitch, kterému také můžete napsat. Složte však minimálně dva texty, jelikož, jak už bylo řečeno, za jeden večer proběhnou dvě kola. A třetí text je třeba v případě výhry. Jsou zakázány kulisy a převleky, ale mimika a gestikulace jsou vítané, jelikož publikum dokáží dosti zaujmout.
            Pokud vás slam poetry zaujalo, jistě se podívejte na facebookové stránky, kde také zjistíte většinu akcí a třeba právě jedna z nich bude zrovna probíhat u vás.