Pomocí 3D tisku se dají vyrábÄ›t spoustu zajímavých a propracovaných výrobků, a proto je stále rozšířenÄ›jší. Díky zkuÅ¡ené spoleÄnosti to není problém.

3D tisk na zakázku

Proces tisknutí

Tato technologie se neustále vyvíjí a rozÅ¡iÅ™uje, protože mí skuteÄnÄ› budoucnost a obrovské využití. Než zaÄneme vůbec tvoÅ™it s 3D tiskárnou, tak je zapotÅ™ebí na poÄítaÄi zhotovit program, pomocí kterého bude tiskárna vÄ›dÄ›t, jak pracovat. SamozÅ™ejmÄ› programování není jen tak, a proto zejména složitÄ›jší výrobky jsou pomÄ›rnÄ› nároÄné. Až bude program hotový, tak se můžeme pÅ™esunout na samotnou výrobu.

3D tecnologie

Celý proces funguje díky tomu, že se malinké vrstvy plastu se postupnÄ› nanáší na sebe, což zajiÅ¡Å¥uje, že výsledný výrobek má pÄ›kný povrch a kvalitu. Plastové struny se tedy nejprve nažhaví a následnÄ› pomocí trysek nanáší. Celý proces trvá klidnÄ› nÄ›kolik hodin, protože dneÅ¡ní stroje jsou pÅ™esné a jednotlivé vrstvy jsou opravdu malinké. Jestliže se chcete vrhnout do tohoto koníÄku také, tak to chce pořídit kvalitní tiskárnu. Dnes jsou dostupné i pro obyÄejné lidi, ale je lepší si pÅ™iplatit, aby skuteÄnÄ› dosahovala dobrých výsledků.

Tisk na zakázku

Jestliže si hned nechcete kupovat drahou 3D tiskárnu a uÄit se s touto technologií pracovat a programovat ji, tak je tu možnost, že si necháte výrobky udÄ›lat od specializované firmy. Velice populární jsou různé dekorace, protože ty jsou opravdu nádherné a jedineÄné. PÅ™eci jen je to úplnÄ› nÄ›co jiného mít originální dekoraci, která propracovaností pÅ™evyÅ¡uje vÅ¡echny klasické. Není problém si tedy nechat navrhnout a vyrobit pouhý jediný kus.

profesionální tisk

Oproti tomu zde zvládnou i malosériovou výrobu, což můžou být různé reklamní pÅ™edmÄ›ty, kterými snadno pÅ™edeženete konkurenci. Tato spoleÄnost se ve 3D tisku opravdu vyzná, a proto si můžete vybírat z více než deseti materiálů. Jestliže se chcete dozvÄ›dÄ›t cokoliv více, nebo si domluvit výrobu, tak nejjednodušší je odeslat nezávaznou poptávku. ZamÄ›stnanci Vám jistÄ› vyjdou vstříc, a proto s Vaším projektem nebude žádný problém. Cena 3D tisku je zde opravdu nízká, takže se nemusíte bát vysokých cen.