Napojení na veřejnou kanalizaci je dnes naprosto běžné, a proto se na něj zaměříme. V případě potíží je zapotřebí nechat kanalizaci pročistit.

Připojení k veřejné kanalizaci

Skutečně se vyplatí

Řada lidí v minulosti, ovšem i v současné době řeší otázku, jestli se napojit na veřejnou kanalizaci. Jestliže tuto možnost máte a kanalizace je v blízkosti Vaší nemovitosti a připojení není nijak zvlášť komplikované, tak skutečně připojení využijte. Po připojení se nebudete muset o nic starat, protože splašky odejdou kanalizací pryč. Při metodě, jenž funguje díky spádu nemusíte kupovat ani žádná zařízení, které splašky čerpají, nebo je nějak dopravují na určité místo, a proto neutratíte z připojení tolik peněz.

poklop kanálu

Nevýhodou je nutnost platit stočné, ovšem to nemusí být vzhledem k ceně vyvážení jímky nijak zásadní. Nejprve je dobré se o možnosti připojení informovat u samotného provozovatele, protože ten zná přesnou trasu kanalizace a sdělí Vám veškeré potřebné informace. Následně je důležitá domluva s projektantem a zajištění všech potřebných dokumentů, kterých je opravdu hodně. Konečné zapojení do veřejné kanalizace provádí pověření zaměstnanci.

Problém s rozvody

Po úspěšném napojení na kanalizaci a vybudování všech rozvodů nebývá žádný problém klidně v období spousty let, protože správně vybudované rozvody plní svou funkci skvěle. Ovšem po nějaké době může nastat problém, že splašky nebudou odtékat, jak by měly. Nejčastěji je to způsobeno ucpáním různými tělesy, která zabraňují volnému průtoku. Na některých místech je bohužel sami rozhodně nemůžeme odstranit, a proto je tu profesionální čištění kanalizací.

francouszský klíč

Zaměstnanci těleso z místa ucpání odstraní, takže se vyplaví do veřejné kanalizace a Vy budete rozvody využívat v plném rozsahu. Samozřejmě si poradí i s menšími problémy, což jsou třeba ucpaná umyvadla a vany, kde je práce ještě snadnější a rychlejší. Pokud se ukáže, že za problémy stojí větší problém v podobě poruchy rozvodů, tak to není pro tuto firmu problém, protože provádí i opravy.