Možná si Å™eknete, že lesů ubývá a že tedy nebudete jedním z tÄ›ch, kteří budou budovat svým dÄ›tem budoucnost v podobÄ› nedostatku vody a kyslíku. Proto radÄ›ji topíte uhlím. Ani nevíte, jak se mýlíte. Uhlí patří do skupiny fosilního otopu, a proto je dobré se zamyslet nad tím, že jeho těžba výraznÄ› ovlivňuje životní prostÅ™edí zvláštÄ› v okolí uhelných dolů nepÅ™ijatelným smÄ›rem. A druhá vÄ›c je taková, že i tyto zásoby se jednou vyÄerpají. Kdežto stromy patří do obnovitelných zdrojů, proto pÅ™i správném plánování výsadby nových stromů nemůže dojít k jejich vyÄerpání.

Zamyslete se nad výhodami

Cílenou výrobou z kmenů stromů vznikají dÅ™evÄ›né pelety, Å¡tÄ›pky, brikety a piliny, které se dále slisovávají. Nejenže toto palivo zaruÄuje pÅ™ijatelnou výhÅ™evnost objektů, ale je zároveň biomasou, která neÅ¡kodí životnímu prostÅ™edí. A jeÅ¡tÄ› jednu výhodu topení biopalivem má. Å etří obsah Vaší peněženky. Dejte si tu práci a vÄ›nujte Äas porovnání různých druhů paliv v závislosti na cenÄ› a ochranÄ› životního prostÅ™edí. Topit palivem ze zdrojů, které můžeme obnovovat, je chvályhodné.