Není pochyb o tom, že v dnešní době je pro každou firmu nezbytné mít své internetové stránky. Koneckonců internet je tím prvním místem, kam se podívá potenciální zákazník, když se o vašem podniku bude chtít něco dozvědět. Avšak jejich obsah se liší podle toho, o jakou firmu se jedná, ač některé věci zůstávají stejné. Co například obsahuje web SEO https://www.seolight.cz/?logo Google Images

V některých ohledech se příliš neliší od běžných firem, které současně provozují e-shop. Koneckonců některé základní věci je potřeba uvést, ať už podnikáte v jakémkoliv oboru.

Tou první, kterou mají společnou asi všechny webové stránky právnických osob, je kontakt na vedoucí pracovníky. Najdeme zde jejich pracovní e-mail i telefonní číslo, na kterém je možné je zastihnout. Velmi často je zde uvedena i doba, kdy je možné volat, což je jen logické, neboť snad žádný pracovník není dlouhodobě ve službě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Chybět nesmí ani adresa sídla společnosti.

Dále tu máme obecné povídání o firmě, které však slouží spíše k její propagaci. Zjistíme zde, čím přesně se zabývá a jaké jsou její úspěchy. Obvykle zde najdeme slova jako „nejlepší“, případně „nejlépe hodnocený“, a tak dále. Výjimkou nejsou ani zveřejněné recenze, ovšem pouze ty pochvalné.

Pak zde samozřejmě najdeme katalog produktů. V případě firem, poskytujících služby SEO, se jedná o různé balíčky, které je možné zakoupit. Najdeme tu popis, co přesně obsahují, případně i pro koho se hodí, a v neposlední řadě také jejich cenu, a to jak s DPH, tak bez DPH.muž procházející kolem nápisu SEO

Ovšem katalog příliš nepomůže, pokud chcete pouze porovnat ceny jednotlivých produktů. Naštěstí je k dispozici i ceník. Ten představuje seznam všech produktů, přehledně seřazený obvykle podle abecedy. Popis zde není, ale můžete si udělat představu, kolik jednotlivé balíčky stojí a který nejvíce odpovídá vašemu rozpočtu.

Dnes se zkrátka žádná firma bez internetových stránek neobejde. A to je dobře, neboť to usnadňuje komunikaci na obou stranách.