Co vám nyní může do budoucnosti pÅ™i podobných kalamitách pomoci je koupÄ› elektrocentrály. Ano, ta vám zajistí nejen, že můžete použít Äerpadlo na vodu ve sklepÄ›, ale také zajistit topení, kotel totiž také potÅ™ebuje elektrický proud. Ono se totiž poÄasí nÄ›jak zhorÅ¡uje, může také pÅ™ijít tak silná bouÅ™e, že bez proudu budete i pomÄ›rnÄ› dlouhou dobu. Navíc mohou být komunikace zatarasené spadlými stromy a hasiÄi mají pÅ™i takových živelných událostech plno jiné práce. Takže je nutné se důkladnÄ› pÅ™ipravit, nejen potÅ™ebnými zásobami potravin, léků, ale také již uvedeným pomocníkem na výrobu tolik potÅ™ebného elektrického proudu. Pořídíte si tedy elektrocentrálu levnÄ›

světlo už máme

Ano, proÄ ne levnÄ›, to se samozÅ™ejmÄ› dá. Také je na vás zda budete chtít třífázový nebo jednofázový generátor na výrobu elektrického proudu. Pokud jste laik, tak například třífázový generátor pro výrobu elektrického proudu se může pochlubit podstatnÄ› Å¡irším uplatnÄ›ním. Například se díky tomuto pomocníkovi můžete tam, kde není elektÅ™ina dát klidnÄ› do stavby. Zapojíte nejen cirkulárku, nebo stolové pily, ale také i stavební míchaÄku. Ty silnÄ›jší používají nejen stavební dÄ›lníci, ale také i hasiÄi a záchranáři pÅ™i živelných a jiných nebezpeÄných událostech. U jednofázového generátoru pro výrobu elektrického proudu můžete zapnout napájení vaÅ¡eho poÄítaÄe, ale také osvÄ›tlovací lampy, které dají vaÅ¡emu domu koneÄnÄ› svÄ›tlo. SamozÅ™ejmÄ›, že také můžete napájet i nářadí, jako je například vrtaÄka.

koneÄnÄ› svítím

Takže díky zakoupení elektrocentrály vhodné pro váš domov můžete být celkem v klidu. V případÄ› výpadku proudu získáte potÅ™ebnou elektÅ™inu pro váš kotel na topení, na osvÄ›tlení domu, na zapnutí poÄítaÄe, na zapnutí Äerpadla pro zbavení vody ze zatopeného sklepa. Nebo naopak naberete pomocí vodního Äerpadla vodu ze studny, pokud je samozÅ™ejmÄ› máte. To je vlastnÄ› další výhoda.