Klimatizace bývaly ještě před dvaceti, třiceti lety doménou zejména velkých podniků a firem, postupně se však propracovaly až do domácností díky dostupnějším cenám a širším možnostem technologií. Lidé si je instalují v domácnostech zejména kvůli vyššímu komfortu a to pak svádí k tomu, domnívat se, že pohodlí je pro takové jedince na prvním místě. Měli bychom se však do této problematiky ponořit hlouběji a zamyslet se i nad dalšími skutečnostmi:

bytová klimatizace

Stres – v současné době jsme vystaveni stresu do takové míry, že tento stav přechází do chronicity. Chronický stres je mnohem nebezpečnější, než krátkodobé stresové jevy, organismus proti němu nemá prakticky žádné obranné mechanismy, a může to přerůst až do těžké choroby. Ke stresovým faktorům patří i dlouhodobá letní vedra. Lidskému tělu v našem klimatickém pásu jsou přirozené teploty do 25 stupňů Celsia a každý další stupeň navíc vyčerpává a unavuje organismus, snižuje podporu imunitního systému a může dojít i ke kolapsům v důsledku úžehu.

oplachování vodou

Deficit magnézia – čím více jste vystaveni horku, tím více organismus spotřebovává zásoby hořčíku (magnézia). Je známo, že dne je hořčíku ve stravě méně, než v době před třiceti lety, a tak kromě využívání klimatizace do domu a bytu Toshiba Elmontech doporučujeme hořčík doplňovat v potravinových suplementech.

Vážná onemocnění – deficit hořčíku může vyvolat i vážná onemocnění, jako jsou infarkty či cévní mozkové příhody, a to zejména v letním období, kdy jste vystaveni enormnímu horku. Nepodceňujte tato fakta, protože infarkt se nemusí hlásit postupnými příznaky, přijde naráz a může to být zároveň váš poslední.

Rychlé stárnutí – je známo, že lidé rychleji stárnou vždy, když jsou vystaveni různým traumatům, a to nejen psychickým, ale i těm fyzikálním, kam se počítají i extrémní letní teploty. Nebezpečné je to zejména ve městech, kde převládá beton, je tu málo zeleně, a jsme tu vystaveni smogu a hluku. Smog, hluk a horko podporují výrazné stárnutí pokožky, ztrátu vlasů, snižování imunitní odezvy a tak lidé zbytečně stárnou mnohem rychleji, než je přirozené.