Dnes má prakticky každá firma vlastní internetovou stránku. Její obsah se samozřejmě mezi jednotlivými firmami liší, avšak základní struktura zůstává podobná. To proto, že se osvědčila v přilákání nových zákazníků a udržení těch stávajících.

Zpravidla zde najdeme takové nezbytné záložky jako jsou ceník, katalog či kontakty na jednotlivé pobočky či vedení firmy. Avšak jsou i takové, které se nevidí tak často, byť je najdeme relativně pravidelně. Příkladem může být záložka „Naše reference https://revize-elektro-revtech.cz/reference/“.

hodnocení v podobě hvězdiček

Je pravdou, že tyto obvykle nemají vlastní záložku, nýbrž jsou uvedeny hned na úvodní stránce. Tak je zajištěno, že si je přečte co nejvíce lidí. A pro každou firmu je důležité, aby si je lidi přečetli. Díky tomu totiž dosáhnou vyššího zisku, což je v celé věci tím hlavním cílem.

Zde se obvykle jedná o vybrané recenze bývalých či stávajících zákazníků. A slovo „vybrané“ by mělo být zdůrazněno. Je pochopitelné, že ke zveřejnění budou vybrány jen ty nejlepší. Koneckonců by bylo dost kontraproduktivní, kdyby zde uváděla i ty špatné.

vyplňování dotazníku spokojenosti

Jejich cílem je přesvědčit čtenáře, že ostatní byli s jejich produkty či službami spokojeni, takže je velmi pravděpodobné, že bude spokojen i on. Sází na to, že máme instinktivní důvěru v osobní zkušenost, byť předanou od druhých lidí. Tak nás přesvědčí, že právě zde bychom měli nakoupit.

A je to také důvod, proč bychom se jimi řídit neměli. Jsou totiž více než jednostranné, což znamená, že nám nikdy nedají plný obraz. Pokud se chceme dozvědět, jak na tom ona firma skutečně je, nezbyde nám než si vyhledat její recenze na nezávislém hodnotícím serveru.

Jistě, ani toto není stoprocentní, neboť lidé mohou lhát, případně byla jejich zkušenost z nějakého důvodu zabarvena, o zvyku některých firem platit si pozitivní recenze pro sebe a negativní pro konkurenci ani nemluvě. Přesto je to v současnosti to nejlepší, co máme. A s trochou opatrnosti se zde můžeme i dozvědět pravdu.