Basketbal pochází už z 2. poloviny 19. století, kdy vysokoškolský pedagog měl vymyslet kolektivní sport. Košíková se uchytila velmi rychle a v současné době je hrána NBL – Národní basketbalová liga. Avšak i zkušený divák nezná všechny pravidla tohoto týmového sportu.
1.    Základní informace
Hraje se na hřišti o rozměrech 28 x 15 metrů. Míč má mít maximální hmotnost 650 gramů. Samotná hra trvá 40 minut. Hrají proti sobě dva týmy s pěti hráči na hřišti a maximálně dvanácti hráči celkově. Cílem je vhodit co nejvíce košů do obroučky soupeře a uchránit svůj koš.
hodiny na zápasy
2.    Pravidla hry
a.    Začátek
Míč se vhodí rozhodčím mezi dva hráče ve středovém kruhu. Ostatní hráči jsou postaveni za čárou kruhu.
b.    Míčmá dva stavy –mrtvý a živý.
Mrtvým se stává ve chvíli, když rozhodčí zapíská z důvodů např. faulů nebo po skončení časového limitu nebo pokud zazní signál měřiče 24 sekund. Živý míč se stává při rozskoku po dotyku hráče míče, či při podáním rozhodčím při trestném hodu nebo při vhazování do míče do hřiště a následovném dotknutím hráče.
c.    Hra s míčem
Samozřejmě hraje se jen s rukama. S míčem se dá házet, driblovat či držet do určitého času. Přestupkem je tedy jakmile hráč do míče úmyslně kopne jakoukoliv částí nohy.
d.    Hodnoty košů
Koš se uzná, pokud projde obroučkou nebo v ní zůstane. Koš z trestného hodu se počítá za jeden, koš z pole se počítá za dva a koš z tříbodového území nebo tzv. „oblouku“ za tři body.
e.    Konec
O rozhodnutí utkání rozhodují koše vhozené během zápasu do časového limitu.
basketballový hráč
3.    Přestupky ve hře neboli porušení pravidel
a.       Jakmile se míč nebo hráč s míčem nachází mimo značení, míč získá druhý tým.
b.    Kroky
Pokud  hráč přestane driblovat, bude držet míč v ruce a vyjde více jak dva kroky, píská se. Avšak pokud hráč zůstane jednou nohou tzv. obrátkovou na zemi, může se na druhé libovolně pohybovat.
c.    Těsněbráněný míč
Zapíská se, pokud obránce brání hráče, který do 5 sekund netribluje nebo nepřihraje.
d.    Pravidlo 8 sekund
Tým, který má míč pod kontrolou ve své zadní polovině hřiště, musí dostat míč do přední poloviny hřiště do 8 sekund.
e.    Míčv zadní poloviny hřiště
Hráč z týmu, který má míč pod kontrolou v přední polovině hřiště se nesmí vrátit zpět do zadní poloviny.
hráči basketu
4.    Osobní chyby hráče
Může dojít k osobní chybě neboli faulu nesportovním chováním nebo pokud se hráč surovým způsobem pokusí získat míč od soupeře. Avšak některé části těla jsou více sledována – ruce nebo boky.
Pokud se hráč dopustí pěti chyb, musí být s tímto obeznámen a opustit hru. Pokud se družstvo dohromady dopustí 4 a více chyb, každá další chyba by měla být potrestána trestnými koši soupeřů.
 
Doufám, že jsem vám aspoň trochu objasnila pravidla týmového sportu. Když budou vaši kamarádi hrát basketbal můžete se směle přidat a dokonce i poradit při průběhu hry.